OXA - DURAL N

Marca: OXA

Descripció:

Additiu a afegir a la insulsa càustica líquida al 50% per a l'ús en neteja de circuits i rentadores industrials d'ampolles, en aigües rectificades.

Producte líquid formulat a base de tensioactius no iònics.

- Additiu  líquid  concebut  especialment  per  ser  barrejat  amb    la insulsa líquida concentrada, en els propis tancs de recepció.
- Augmenta enormement el poder detergent de la insulsa.
- Ha d'emprar-se amb aigua molt toves (de fins a 3º HF).
- Baixa considerablement la tensió superficial del banyo detergent.
- Gran poder dispersant de la brutícia.
- No produeix escuma en les condicions d'ús.
- Facilita i accelera l'arrencada i extracció d'etiquetes.
- Abrillanta les ampolles.

Ref. 104011   25 Kg.
Ref. 104008  200 Kg.
Ref. 104009  1000 Kg.

Arxius adjunts

Productes Relacionats

  1. Inhibidor de corrosió.

    PVP: 0,00€

  2. Detergent líquid alcalí.

    PVP: 0,00€

  3. Producte detergent liquid.

    PVP: 0,00€

Vols accedir al full de seguretat d'aquest producte?

Demana accés a la nostra àrea privada